Ajankohtaista

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

 • 17/12/2020 0 Kommentit
  Rauhallista joulua ja turvallista uutta vuotta 2021!

  Lahjoitamme tänä vuonna joulutervehdysvarat Pelastusarmeijan
  joulukeräykseen vähävaraisten suomalaisten lapsiperheiden tukemiseen.

  Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää ja rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2021!

  Lue lisää
 • 23/07/2019 - MIKKO KETALA 0 Kommentit
  Jatkamme yrityskohtaisia koulutuksia syyskaudella 2020

  Räätälöimme koulutuspaketin asiakkaan toivomusten mukaan kaikilta osaamisalueiltamme.  Lue lisää
 • 26/04/2019 - Mikko Ketala 0 Kommentit
  Merkittävä asiakkaamme Metsä Group Oyj rakentaa Kemiin sekä Raumalle.

   Kemiin rakennetaan uusi Äänekosken tehdastakin suurempi biotuotetehdas nykyisen sellutehtaan tilalle. Lisäksi Raumalle rakennetaan maailman modernein ja tehokkain mäntysaha.


  Ylen uutiset (26.4.2019):

  Nyt se ratkesi – Metsä Group rakentaa Kemiin 1,5 miljardin euron biotuotetehtaan

  Metsä Fibre aikoo rakentaa Raumalle uuden mäntysahan – investoinnin arvo 200 miljoonaa euroa


  Lue lisää
 • 07/04/2019 - Mikko Ketala 0 Kommentit
  PLP Pääkkönen Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän päivitys

  PLP Pääkkönen Oy on erikoistunut poltto-, plasma- ja laserleikkaus- ja särmäyspalveluihin. Yritys toimii kahdessa teollisuushallissa Joensuussa ja työllistää 20 henkilöä vakituisesti. Yritykselle turvallisuus on ensiarvoista, siksi toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä on yritykselle tärkeä.
  Lue lisää
 • 07/04/2019 - Mikko Ketala 0 Kommentit
  Asiakkaamme Berner Chemicals Oy laajentaa Kokemäellä

  Tuotantoa Kokemäellä laajennetaan magnesiumsulfaatin kovasta kysynnästä johtuen.


  Lue lisää
 • 04/04/2019 0 Kommentit
  Vaaranarvionnin päivitys ajankohtainen - painelaitelainsäädökset ovat uudistuneet

  Vaaran arviointien laadinnat ja päivitykset perustuen 2017 uudistuneeseen painelaitelakiin (16.12.2016/1144;65§) ja Valtioneuvoston asetukseen painelaiteturvallisuudesta (29.12.2016/1549).

  Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon:

  • työturvallisuuslaki (738/2002;10§),
  • direktiivi (89/391/ETY), toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä,
  • painelaitedirektiivi (2014/68/EU) ja soveltamisohjeet,
  • konedirektiivi (2006/42/EY),
  • kemikaalilaki (599/2013),
  • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005),
  • ympäristönsuojelulain (527/2014; 15§) mukaisen ennalta varautumissuunnitelman vaatimukset,
  • direktiiveihin liittyvät harmonisoidut standardit sekä
  • muut asiakkaan toivomukset.

  Ota yhteyttä, tarjoamme teille kokonaisvaltaisen arvioinnin

  Mikko Ketala

  Puhelin 044 066 6802

  Lue lisää
 • 10/04/2017 0 Kommentit
  Insteam Consulting OY:lle ISO 9001 laatujärjestelmä

  Insteam Consulting Oy:n laatupolitiikka

  Insteam Consulting Oy:n laatupolitiikan tarkoituksena on varmistaa yrityksen, asiakkaan ja muiden sidosryhmien kannalta tärkeiden toimintojen laadukas ja kustannustehokas toteuttaminen toiminnan kaikilla tasoilla. Laadukkaalla johtamisella, suunnittelu- ja kehitystyöllä sekä asiakaspalvelulla edistämme mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina.

  Laatujärjestelmällä varmistetaan, että palvelumme täyttävät sisäiset laatukriteerimme sekä asiakkaiden, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

  Laatujärjestelmän toimintaperiaatteiden ja työohjeiden avulla kehitämme ja valvomme jatkuvasti toimintaamme ja palvelutuotteidemme laatua. Koulutuksen ja mentoroinnin keinoin perehdytämme ja sitoutamme henkilökunnan laatutavoitteiden täyttämiseen ja laatujärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

  Lue lisää