Elintarviketeollisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Asiantuntevat elintarviketeollisuuden asiantuntijapalvelut

Tavoitteena mikrobiologisesti turvallinen tuotantoketju

Elintarviketeollisuuden tulee taata tuotteilleen mikrobiologisesti turvallinen tuotantoketju. Tämän ohella teollisuudenalaan liittyy myös useita vaaratilanteita aiheuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat prosesseissa käytettävien palavien kaasujen ja nesteiden sekä pölyjen aiheuttamat räjähdysvaarat. Lisäksi käytettävät kemikaalit ja tuotantotarveaineet saattavat aiheuttaa kemiallista altistusta.


Tuotamme elintarviketeollisuudelle mm. seuraavia palveluja:

  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • kylmälaitosten määräaikaistarkastuksien korvaaminen painelaitteen seurannalla
  • turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
  • kemikaalialtistuksen arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat