Petrokemia

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Petrokemia

Tavoitteena turvallisempi tuotantolaitos ja parempi toimintavarmuus

Petrokemian alaan liittyy useita turvallisuuskriittisiä toimintoja. Prosessilaitteiden vikaantuminen tai vaurioituminen saattaa aiheuttaa merkittävää vahinkoa henkilöille, ympäristölle ja omaisuudelle. Tyypillisimpiä vaaratilanteita esimerkiksi palavia nesteitä ja kaasuja käsiteltäessä ovat vuodot maaperään tai vesistöön sekä tulipalot ja räjähdykset. Seuraamukset toiminnanharjoittajalle saattavat ylittää yrityksen riskinsietokyvyn.


Lainsäädäntö edellyttää, että toiminnanharjoittaja tunnistaa ennakolta toimintaan liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin riittävän tehokkaasti. Erityisesti työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit tulee minimoida.


Tuotamme petrokemian alalle mm. seuraavia palveluita:

  • suuronnettomuusriskien arvioinnit ja onnettomuusskenaariot
  • turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • käyttö- ja turva-automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • paloteholaskelmat ja leviämismallinnukset
  • kemikaalialtistuksen arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat