Asiantuntijapalvelut

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi

Rakennamme yksittäisen palvelun tai useamman osa-alueen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan:

Vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi ja hallinta

 • Kattilalaitosten vaara-arvioinnit
 • Riskianalyysit: HAZOP-poikkeamatarkastelu, Potentiaalisten Ongelmien Analyysi (POA)
 • Turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
 • Työturvallisuusarvioinnit (TTT)
 • Kemikaalialtistuksen arvioinnit
 • Koneturvallisuusarvioinnit
 • Kiinteistöturvallisuuden arvioinnit

Melumittaukset, meluntorjuntaohjelma ja tärinämittaukset

Lue lisää (pdf) Melumittaukset

Tekniset asiantuntijapalvelut

 • Painelaitteet

Turvallisuuden johtaminen

 • Yritysjohdon konsultoinnit
 • Johtamis-, suojelu- ja työsuojelutehtävät

Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Räjähdyssuojauksen suunnittelu

Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvonta-järjestelmällä tai painelaitteen seurannalla

kunnonvalvontajärjestelmä

Turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja, pelastussuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma

Käyttöönotto- ja käytönvalvontapalvelut

 • Kattilalaitokset
 • Maakaasu ja nestekaasu
 • Kemikaalivastaavan tehtävät
 • Painelaitetarkastusten ja NDT- hankinnan koordinointi

Kokonaisvaltainen turvallisuuskatselmus


Turvallisuuskatselmuksella kartoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden taso ulkopuolisesta näkökulmasta. Kartoitukseen perustuen sovimme asiakkaan kanssa tarkemmin mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta.

Onko sinulla kysyttävää asiantuntijapalveluistamme?

Ota yhteyttä!