Helen rakentaa Vuosaareen uutta biovoimalaitosta

Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho noin 260 MW. Laitos ei tuota sähköä. Lämpölaitos valmistuu lämmityskaudella 2022 - 2023 eli jo noin vuotta ennakoitua aiemmin. Biolämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvä metsähake, joka ei ole muutoin hyödynnettävissä.

0
Feed

Jätä kommentti