Atex-räjähdyssuojaus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Atex-räjähdyssuojausasiakirja

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA (ATEX)


Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava, jos työntekijät voivat joutua alttiiksi palavista nesteistä, kaasuista tai pölyistä aiheutuvalle räjähdysvaaralle.


Sisältö
Räjähdyssuojausasiakirja laaditaan valtioneuvoston asetuksen 576/2003 (asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta) edellyttämässä laajuudessa. Räjähdyssuojausasiakirjan laadinta sisältää:

  • arvioinnin räjähdyskelpoisen ilmaseoksen syttymisominaisuuksista
  • räjähdysvaarojen sekä syttymisriskin arvioinnin
  • tilaluokitusten laadinnan (tilaluokituspiirustukset)
  • selkeyttävät valokuvat tilaluokituskohteista
  • aluekartan Ex-kohteista
  • tarvittavassa laajuudessa laitteiden yksityiskohtaisen syttymisriskien arvioinnin
  • toimenpiteet syttymisriskien pienentämiseksi sekä mahdollisten seurausten hallitsemiseksi
  • hallinnollisten toimenpiteiden määrittämisen yhdessä tilanhaltijan kanssa


Tilaluokitelluista alueista laaditaan havainnollistavat tilaluokituspiirustukset, ja tilaluokiteltujen alueiden sijainnit merkitään laitosalueen asemapiirrokseen. Riskin arviointiin ja tilaluokituspiirustuksiin liitetään havainnollistavat valokuvat kohteista.


Insteam Consulting Oy on kokenut ja luotettava räjähdyssuojausasiantuntija. Olemme olleet mukana auttamassa sadoissa räjähdyssuojauksen toteutuksissa, niin pienissä kuin isoissa organisaatioissa. Tarvittaessa järjestämme myös räjähdyssuojaukseen liittyvän koulutuksen.

Ota yhteyttä!