Metalliteollisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Metalliteollisuus

Teräsrakenteiden CE-merkinnät ja muut metalliteollisuuden palvelut

Konepajateollisuus ja metalliteollisuus kokevat erityisiä haasteita muuttuvien määräysten ja niistä johtuvien uusien vaatimusten edessä. Keskeisiä menestystekijöitä kilpailussa markkinoista ovat korkea laatu, hallittu kustannusrakenne ja valmius nopeisiin muutoksiin.


Tuotamme metalliteollisuudelle mm. seuraavia palveluita:

  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)