Energiateollisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Ammattitaitoiset asiantuntijapalvelut energiateollisuuteen

Tavoitteena käytettävyyden, toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Tarjoamme energiayrityksille palveluita käytettävyyden, toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Kokemuksemme, alan syvällinen tuntemus ja ammatillinen osaaminen luovat perustan oikeiden ratkaisuiden löytämiseen vaativissakin kohteissa. Asiantuntijamme toimivat joustavasti, yhteistyössä asiakkaan kanssa, jolloin päästään parhaaseen lopputulokseen.


Tuotamme energiateollisuudelle mm. seuraavia palveluita:

  • käyttöönottotehtävät
  • kattilalaitoksen vaaran arviointi
  • turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
  • palotekninen suunnitelma
  • kemikaalialtistuksen arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat