Julkishallinto

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Julkishallinto

Tavoitteena turvalliset julkiset tilat ja toimintaympäristö

Julkiset tilat ovat lähes aina suuria, kuten ovat niiden käyttäjämäärätkin. Onnettomuustilanteissa vahingot saattavat olla katastrofaalisia. Tämä asettaa erityisvaatimuksia henkilöturvallisuudelle. Teemme puolueettoman henkilöturvallisuusarvioinnin julkisten tilojen käytöstä sekä suurista yleisötilaisuuksista. Otamme kantaa mahdollisiin epäkohtiin ja laadimme tarvittavan ohjeistuksen.


Tuotamme julkishallinnolle mm. seuraavia palveluja:

  • koululaitosten turvallisuusarvioinnit
  • paloturvallisuuden arvioinnit
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • kiinteistöturvallisuusarvioinnit
  • energiatehokkuuden laskelmat ja energiatodistukset
  • varavoimalaitosten toimintavarmuuden arvioinnit
  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • pelastussuunnitelma
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelma