Metsä- ja paperiteollisuus

Tavoitteena käytettävyyden,
toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantaminen

Laadukkaat metsä- ja paperiteollisuuden asiantuntijapalvelut

Riskienhallinnalla turvallisempi tuotantolaitos

Metsä- ja paperiteollisuus muodostaa laajan toimintakokonaisuuden, lähtien puun korjuusta ja päätyen paperirullien lastaukseen. Henkilöstöllämme on erinomainen kokemus toimialan koko tuotantoketjusta. Olemme tunnettuja lähes kaikissa alan suomalaisyrityksissä.


Tuotamme metsä- ja paperiteollisuudelle mm. seuraavia palveluita:

  • kattilalaitoksen vaaran arviointi
  • työturvallisuuden katselmus ja arviointi
  • turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
  • räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
  • turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja, sisäinen pelastussuunnitelma ja pelastussuunnitelma
  • kemikaalialtistuksen arviointi
  • melumittaukset ja meluntorjuntaohjelmat