Insteam Consulting OY:lle ISO 9001 laatujärjestelmä

Insteam Consulting Oy:n laatupolitiikka

Insteam Consulting Oy:n laatupolitiikan tarkoituksena on varmistaa yrityksen, asiakkaan ja muiden sidosryhmien kannalta tärkeiden toimintojen laadukas ja kustannustehokas toteuttaminen toiminnan kaikilla tasoilla. Laadukkaalla johtamisella, suunnittelu- ja kehitystyöllä sekä asiakaspalvelulla edistämme mainettamme luotettavana yhteistyökumppanina.

Laatujärjestelmällä varmistetaan, että palvelumme täyttävät sisäiset laatukriteerimme sekä asiakkaiden, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

Laatujärjestelmän toimintaperiaatteiden ja työohjeiden avulla kehitämme ja valvomme jatkuvasti toimintaamme ja palvelutuotteidemme laatua. Koulutuksen ja mentoroinnin keinoin perehdytämme ja sitoutamme henkilökunnan laatutavoitteiden täyttämiseen ja laatujärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.

0
Feed

Jätä kommentti