Kuljetus ja logistiikka

Toimitusvarmuus ja liikenneturvallisuuden parantaminen

Kuljetuskaluston ja -henkilöstön tärkein tehtävä on taata, että sisältö saapuu aina turvallisesti perille. Olennaista kuljetus- ja logistiikka-alalla onkin liikenneturvallisuus ja sen parantaminen. Pitkät etäisyydet, pohjolan talviolosuhteet sekä kuljetettava sisältö asettavat kalustolle erityisvaatimuksia. Onnettomuustapauksissa sisällön vuotaminen maaperään tai vesistöön sekä mahdollinen tulipalo tai räjähdys saattavat johtaa suuronnettomuuteen.

Erityisen tärkeää on, että toiminnanharjoittaja tunnistaa vaaratilanteet ennalta ja varautuu niihin riittävästi.

Palveluitamme kuljetus- ja logistiikka-alalle ovat:

  • Vaarallisille kemikaaleille sekä palaville nesteille ja kaasuille altistumiseen liittyvät arvioinnit.
  • Vaaratilanteiden tunnistaminen kuljetuksen ja loppukäytön aikana.
  • Toiminnasta aiheutuvien riskien suuruuden määrittäminen.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä!