Asiantuntijapalvelut

Rakennamme yksittäisen palvelun tai useamman osa-alueen palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan:

Vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi ja hallinta

 • Kattilalaitosten vaaranarvioinnit
 • Turva-automaation eheystasomääritykset (SIL/TET) sekä automaation toiminnallisen turvallisuuden arviointi
 • Työturvallisuusarvioinnit (TTT)
 • Kemikaalialtistuksen arvioinnit
 • Koneturvallisuusarvioinnit
 • Kiinteistöturvallisuuden arvioinnit

Melumittaukset ja meluntorjuntaohjelma sekä tärinämittaukset

Tekniset asiantuntijapalvelut

 • Painelaitteet
 • Teräsrakenteet
 • Hitsauskoordinointi ja -laatujärjestelmät
 • Hitsauksen pätevöinti ja koulutus
 • Rakennusten energiatodistukset

Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirja (ATEX)

Määräaikaistarkastusten korvaaminen kunnonvalvontajärjestelmällä tai painelaitteen seurannalla

Turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja sekä pelastussuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma

Käyttöönotto- ja käytönvalvontapalvelut

 • Kattilalaitokset
 • Maakaasu ja nestekaasu
 • Kemikaalivastaavan tehtävät
 • Painelaitetarkastusten ja NDT- hankinnan koordinointi

Kokonaisvaltainen turvallisuuskatselmus

Turvallisuuskatselmuksella kartoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden taso ulkopuolisesta näkökulmasta. Kartoitukseen perustuen sovimme asiakkaan kanssa tarkemmin mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeesta.

Turvallisuuden johtaminen

 • Yritysjohdon konsultoinnit
 • Johtamis-, suojelu- ja työsuojelutehtävät

Onko sinulla kysyttävää asiantuntijapalveluistamme?

Ota yhteyttä!