Asiantuntija- ja koulutuspalvelut

Lähtökohtanamme on lisätä teollisuuden ja julkishallinnon prosessien turvallisuutta ja käytettävyyttä. Asiantuntijapalvelujen lisäksi tarjoamme asiakkaille myös yrityskohtaisia koulutuspalveluita.

Teemme asiakkaamme kanssa tiivistä yhteistyötä. Selvitämme asiakkaan tarpeet, toiveet ja suunnitelmat, joiden perusteella sovitaan palvelukokonaisuuden laajuudesta. Näin voimme tarjota asiakkaalle soveltuvan yksilöllisen palvelukokonaisuuden järkevään hintaan.

Palvelukokonaisuus voi esimerkiksi muodostua seuraavasti:

Kylmälaitos

 • Vaarojen tunnistus sekä riskien arviointi ja hallinta
 • Räjähdyssuojauksen suunnittelu ja räjähdyssuojausasiakirjan laadinta (ATEX)
 • Määräaikaistarkastusten korvaaminen painelaitteen seurantasuunnitelmalla
 • NDT- testauksen ja painelaitetarkastusten koordinointi
 • Pelastussuunnitelma
 • Meluntorjuntaohjelma

Kattilan painerungon korjaus- tai muutostyö sekä automaation uusiminen

(KTMp 953/1999, 37§ mukaisesti)

 • Suunnitelmatarkastus
 • Vaara- / riskianalyysi ja turva-automaation eheystason määritys
 • Toimituksen laadunvalvonta
 • Kattilalaitoksen vaaran arvioinnin päivitys
 • NDT- tarkastukset sekä kunnonseurantaraportti
 • Muutostarkastus sisältäen automaation toiminnallisen turvallisuuden arvioinnin
 • Muu asiakkaan tarvitsema palvelu

Asiakas voi valita koko paketin tai haluamansa kokonaisuuden. Kokonaispalvelu – yksi hinta